equinor | Polenergia

Aktualności

04-12-2023

Dialog i współpraca kluczem do sukcesu offshore wind w Polsce

Chociaż w naszej części Bałtyku nie kręci się jeszcze żadna turbina, to świadomość korzyści płynących z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej stale rośnie. To duża zasługa deweloperów farm współdziałających z otoczeniem na rzecz coraz lepszego zrozumienia efektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, które niesie ze sobą rozwój nowej branży w Polsce.

czytaj więcej

29-11-2023

Equinor i Polenergia razem budują i razem edukują

Prawie półtora tysiąca dzieci z sześciu szkół podstawowych w regionie słupskim bierze udział w projekcie edukacyjnym „Jedno morze, wiele korzyści. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie”. Organizatorzy - Equinor i Polenergia - zaplanowali w szkołach interaktywne zajęcia i konkurs artystyczny z atrakcyjnymi nagrodami.

czytaj więcej

30-09-2021

Projmors doradcą w procesie uzyskania pozwoleń dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III

Spółki realizujące projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III podpisały umowę z Biurem Projektów Budownictwa Morskiego Projmors. Tym samym gdańska spółka została doradcą wspierającym uzyskanie Pozwolenia na Budowę dla obu projektów.

czytaj więcej

25-10-2023

Equinor i Polenergia zakontraktowały kable dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III

Equinor i Polenergia podpisały umowy na zaprojektowanie, produkcję, dostawę i instalację kabli wewnętrznych oraz kabli eksportowych dla budowanych wspólnie morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III o łącznej mocy 1,44 GW. To kolejne komponenty niezbędne do realizacji kluczowych inwestycji dla polskiej transformacji energetycznej.

czytaj więcej

02-10-2020

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu Supplier Workshops – warsztaty online

Wydarzenie to jest kontynuacją naszego dialogu i okazją dla zespołu Projektów Bałtyk oraz dostawców z grupy Tier 1 do spotkania się z przedsiębiorstwami tworzącymi łańcuch dostaw w tym sektorze.

czytaj więcej

04-05-2022

Onshore + Offshore = Our Future

Jakie szanse niesie ze sobą rozwój morskiej energetyki wiatrowej? Z czego składa się farma na morzu? Jakie ścieżki zawodowe można wybrać i jakie kompetencje pomogą dołączyć do nowego sektora, wspierającego transformację energetyczną Polski? Odpowiedź na te i inne pytania poznała młodzież z gdańskich szkół średnich podczas warsztatów „Onshore + Offshore = Our Future” zorganizowanych przez Pracodawców Pomorza, którym patronował Equinor i Polenergia w ramach Drugiego Programu Flagowego „Akademia Kompetencji Morskich”.

czytaj więcej

18-11-2022

Przedstawiciele Polenergii i Equinora o największych szansach i wyzwaniach offshore

Budowanie społecznej świadomości, szerzenie wiedzy wśród firm mogących dołączyć do polskiego łańcucha, wpływ otoczenia legislacyjnego na ekonomikę projektów offshore, to tylko niektóre z tematów poruszanych na konferencji Offshore Wind Poland 2022 zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

czytaj więcej

16-10-2023

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu

Spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz spółka MFW Bałtyk III sp. z o.o. informują o zamiarze przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby rozwijanych przez siebie projektów morskich farm wiatrowych (odpowiednio – MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, dalej: “Projekty”), zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ("Dialog"). Szczegółowe informacje na temat Projektów znajdują się w Planach Łańcucha Dostaw publikowanych na stronie internetowej URE.

czytaj więcej

15-02-2021

Wirtualna wystawa projektu MFW Bałtyk III

Equinor i Polenergia zapraszają do odwiedzenia pierwszej w Polsce wirtualnej wystawy poświęconej farmom wiatrowym na Morzu Bałtyckim.

czytaj więcej

16-11-2022

Polenergia i Equinor na konferencji Offshore Wind Poland

Jak najlepiej wykorzystać polski potencjał Bałtyku? Czy budowa farm wiatrowych wciąż się opłaca? Jakie są największe wyzwania w budowie łańcucha dostaw w Polsce? Już 16-17 listopada przedstawiciele Polenergii i Equinora wezmą udział w konferencji Offshore Wind Poland w Warszawie. Będzie to doskonała okazja, by bliżej poznać wspólne przedsięwzięcie obu spółek, czyli najbardziej zaawansowane projekty farm wiatrowych realizowane na polskim Bałtyku.

czytaj więcej

16-09-2021

Polenergia i Equinor sygnatariuszami Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

To drugie na świecie Porozumienie Sektorowe zawarte pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, inwestorów, przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lokalnego łańcucha dostaw, jednostek naukowych i badawczych oraz innych podmiotów z branży.

czytaj więcej

28-10-2022

Złap dużą rybę!

Kilkadziesiąt tysięcy specjalistów znajdzie zatrudnienie przy projektach morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Podczas Dnia Kariery Offshore 2022 Catch the big fish! pracodawcy, którzy szukają wykwalifikowanych kadr, zaprezentowali studentom szeroki wachlarz zawodowych możliwości. Stoisko Polenergii i Equinora odwiedziło kilkaset osób zainteresowanych karierą w offshore.

czytaj więcej

21-03-2022

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu

Spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz spółka MFW Bałtyk III sp. z o.o. informują o zamiarze przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby rozwijanych przez siebie projektów morskich farm wiatrowych.

czytaj więcej

20-10-2022

Razem wspieramy Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej

Grupa Polenergia wspólnie z Equinor oraz Gminą Miejską Rumia i Rumia Invest Park podpisały List Intencyjny w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy w ramach Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej. Strony deklarują chęć wzmocnienia rynku pracy niezbędnego do efektywnego rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

czytaj więcej

29-09-2023

Spotkanie z mieszkańcami na temat morskich farm wiatrowych Bałtyk

Tempo prowadzonej w Polsce transformacji energetycznej oraz wpływ na nią inwestycji w morskie farmy wiatrowe były głównym tematem spotkania z mieszkańcami Gminy Słupsk. Jego uczestnicy pytali też o projekty Bałtyk II i Bałtyk III, w tym o przebieg trasy kabla łączącego część morską i lądową morskich farm. Było to kolejne spotkanie informacyjne organizowane przez Equinor i Polenergię w ramach konsultacji i dialogu z lokalną społecznością.

czytaj więcej

12-02-2020

Wind Europe - raport dotyczący morskiej energetyki wiatrowej 06-02-2020

Istniejące farmy wiatrowe na morzu mają silną pozycję jako źródło energii w Europie, ich łączna moc wytwórcza wynosi 20 GW. Europa posiada pięciokrotnie większy potencjał, szacowany na 50 - 90 GW z nowych projektów do 2030 roku.

czytaj więcej

22-02-2022

Equinor i Polenergia wybrały dostawcę turbin dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III 

Siemens Gamesa preferowanym dostawcą turbin wiatrowych dla dwóch bałtyckich projektów realizowanych wspólnie przez Equinor i Polenergię. Podpisana umowa przewiduje dostarczenie dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III nowoczesnych morskich turbin z napędem bezpośrednim SG 14-236 DD o imponującej mocy nawet 15 MW. Tym samym Polenergia i Equinor jako pierwsze spośród firm realizujących projekty morskich farm wiatrowych w Polsce wybrały swojego dostawcę generatorów.

czytaj więcej

04-11-2020

Equinor i Polenergia łączą firmy łańcucha dostaw dla pierwszych polskich farm wiatrowych na Bałtyku

95 przedsiębiorców wzięło udział w spotkaniach zorganizowanych przez Equinor i Polenergię dla potencjalnych dostawców i firm zainteresowanych rozwojem morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

czytaj więcej

16-11-2021

Założenia projektów zaprezentowane na spotkaniu informacyjnym dla administracji

W ramach rozpoczęcia drugiej fazy rozwoju projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, 27 października w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organów administracji publicznej.

czytaj więcej

27-08-2021

Dokumenty dodatkowe - ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu

W nawiązaniu do Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia Dialogu z dn. 13.08.2021 oraz harmonogramem Dialogu, przekazujemy w załączeniu Dokumenty Dodatkowe. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem interaktywnego Formularza Zgłoszeniowego.

czytaj więcej

18-09-2023

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu

Spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz spółka MFW Bałtyk III sp. z o.o. informują o zamiarze przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby rozwijanych przez siebie projektów morskich farm wiatrowych (odpowiednio – MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, dalej: “Projekty”). Szczegółowe informacje na temat Projektów znajdują się w Planach Łańcucha Dostaw publikowanych na stronie internetowej URE.

czytaj więcej

12-02-2020

Equinor i Polenergia rozpoczynają współpracę z Politechniką Gdańską 08-11-2019

Equinor i Polenergia nawiązały współpracę z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, który jako jedyny w Polsce kształci przyszłe kadry sektora morskiej energetyki wiatrowej.

czytaj więcej

13-08-2021

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu

Spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz spółka MFW Bałtyk III sp. z o.o. informują o zamiarze przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby rozwijanych przez siebie projektów morskich farm wiatrowych.

czytaj więcej

16-03-2021

MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III podpisały aneksy do umów z PSE

Spółki MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III podpisały z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi aneksy do umów o przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

czytaj więcej

14-10-2020

Dno Morza Bałtyckiego bezpieczne

Zakończyły się szczegółowe badania dna w rejonie przyszłych morskich farm wiatrowych realizowanych przez Equinor i Polenergię w polskiej części Morza Bałtyckiego.

czytaj więcej

05-09-2023

Equinor i Polenergia na dożynkach Gminy Słupsk

Obecność firm Equinor i Polenergia w gminach, w których realizowane będą projekty morskich farm wiatrowych, jest przewidywana na lata. - Dlatego tak często i tak blisko jak to możliwe, staramy się być z lokalną społecznością. Nasze stoisko na Święcie Plonów Gminy Słupsk odwiedziły setki mieszkańców – mówią przedstawiciele spółek. Equinor i Polenergia już na stałe goszczą w życiu społeczności regionu słupskiego.

czytaj więcej

05-05-2021

Projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III z przyznanym prawem do wsparcia inwestycji

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał morskim projektom MFW Bałtyk III i MFW Bałtyk II prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci.

czytaj więcej

21-07-2023

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu

Spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz spółka MFW Bałtyk III sp. z o.o. informują o zamiarze przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby rozwijanych przez siebie projektów morskich farm wiatrowych (odpowiednio – MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, dalej: “Projekty”). Szczegółowe informacje na temat Projektów znajdują się w Planach Łańcucha Dostaw publikowanych na stronie internetowej URE.

czytaj więcej

03-07-2023

W Łebie ruszyło pierwsze w Polsce centrum informacji o morskich farmach wiatrowych

“Centrum informacji o morskich farmach wiatrowych Bałtyk” rozpoczęło swoją działalność w Łebie. To pierwszy w Polsce całoroczny punkt informacyjno-edukacyjny o morskiej energetyce wiatrowej. Jednym z jego najważniejszych zadań jest szerzenie wiedzy na temat wspólnych projektów realizowanych na Morzu Bałtyckim przez Equinor i Polenergię. W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele polskiego Parlamentu, władz wojewódzkich i samorządowych oraz działacze lokalnych organizacji.

czytaj więcej

03-07-2023

Rośnie liczba polskich firm, które chcą budować morskie farmy wiatrowe na Bałtyku

– Polskie firmy są niezwykle istotnym ogniwem w naszym łańcuchu dostawców. Chcemy, aby takich ogniw było w nim jak najwięcej – mówią przedstawiciele spółek Equinor i Polenergia. Inwestorzy, którzy wspólnie realizują projekty morskich farm wiatrowych na Bałtyku, zorganizowali dla krajowych przedsiębiorców Dzień Dostawcy. Na wydarzeniu, które odbyło się w Światowy Dzień Wiatru w Łodzi, pojawiło się około 200 przedstawicieli polskich firm.

czytaj więcej

09-05-2023

Zapraszamy polskich przedsiębiorców na Dzień Dostawcy z Hitachi Energy

Equinor wraz z Polenergią organizują kolejne spotkanie dla przyszłych dostawców komponentów i usług dla swoich projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. W wydarzeniu weźmie udział główny dostawca i wykonawca części elektroenergetycznej obu farm - Hitachi Energy, który poszukuje potencjalnych partnerów do swojego łańcucha dostawców w offshore wind.

czytaj więcej

08-04-2023

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu

Spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz spółka MFW Bałtyk III sp. z o.o. informują o zamiarze przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby rozwijanych przez siebie projektów morskich farm wiatrowych (odpowiednio – MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, dalej: “Projekty”), zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ("Dialog"). Szczegółowe informacje na temat Projektów znajdują się w Planach Łańcucha Dostaw publikowanych na stronie internetowej URE.

czytaj więcej

07-04-2023

Equinor i Polenergia szkolą służby ratownicze

Umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach awaryjnych podczas budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych to podstawa ich bezpiecznego funkcjonowania. Na zaproszenie Equinor i Polenergii przedstawiciele sektora publicznego, administracji rządowej i samorządowej wzięli udział w innowacyjnych warsztatach symulujących wypadki na morzu.

czytaj więcej

11-12-2022

Wiatr dobrych zmian wieje od morza

Do 2030 roku na Morzu Bałtyckim powstać mają farmy wiatrowe o mocy bliskiej 6 GW. W kolejnych 10 latach moc ta wzrośnie do 11 GW. Wśród planowanych inwestycji są trzy projekty realizowane wspólnie przez polską Polenergię i norweski Equinor: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Łączna ich moc to 3 GW, a to pozwoli zasilić w ciągu roku czystą, odnawialną energią nawet 6 milionów polskich gospodarstw domowych.

czytaj więcej

30-03-2023

Usteckie spotkanie z mieszkańcami na temat projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III

O korzyści dla Pomorza, zakończone badania dna morskiego, działania związane z ochroną środowiska i możliwości edukacji w rozwijającej się branży morskiej energetyki wiatrowej pytali mieszkańcy Ustki podczas spotkania z przedstawicielami firm Equinor i Polenergia. Było to kolejne spotkanie w ramach dialogu prowadzonego przez spółki z lokalną społecznością.

czytaj więcej

31-08-2022

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu

Spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz spółka MFW Bałtyk III sp. z o.o. informują o zamiarze przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby rozwijanych przez siebie projektów morskich farm wiatrowych (odpowiednio – MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, dalej: “Projekty”), zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ("Dialog").

czytaj więcej

02-12-2022

Dzień Dostawcy WTG

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, to wielka szansa dla polskich firm na zaangażowanie się w łańcuch dostaw. Chciałbyś, aby Twoja firma wzięła udział w tym wielkim projekcie? Zarezerwuj swój czas i przyjdź na spotkanie dla potencjalnych dostawców i podwykonawców, które odbędzie się 11 stycznia 2023 roku o godz. 9.00 w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER ul. Lęborska 3b.

czytaj więcej

17-03-2023

Equinor i Polenergia atrakcyjnymi pracodawcami dla młodych

Kilka tysięcy osób - studentów i uczniów szkół średnich - odwiedziło stoisko Equinora i Polenergii podczas pierwszych Targów Kariery EDU Offshore Wind, które odbyły się w Gdańsku 14-15 marca. To dobry prognostyk, świadczący o tym, że branża morskiej energetyki wiatrowej i nasze projekty Bałtyk mogą być dla nich atrakcyjnym miejscem pracy.

czytaj więcej

15-11-2021

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu

Spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz spółka MFW Bałtyk III sp. z o.o. informują o zamiarze przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby rozwijanych przez siebie projektów morskich farm wiatrowych.

czytaj więcej

01-08-2022

Morska Energetyka Wiatrowa na Święcie Łeby

Equinor i Polenergia wspólnie z Łebą świętowały 665-lecie nadania praw miejskich. Mieszkańcy oraz turyści mogli odwiedzić nasze stoisko i zadać pytania dotyczące morskich farm wiatrowych. Jedną z licznych atrakcji była możliwość przygotowania pysznego koktajlu w blenderze zasilanym ekologicznym energorowerem.

czytaj więcej