equinor | Polenergia

Polenergia i Equinor na konferencji Offshore Wind Poland

Jak najlepiej wykorzystać polski potencjał Bałtyku? Czy budowa farm wiatrowych wciąż się opłaca? Jakie są największe wyzwania w budowie łańcucha dostaw w Polsce? Już 16-17 listopada przedstawiciele Polenergii i Equinora wezmą udział w konferencji Offshore Wind Poland w Warszawie. Będzie to doskonała okazja, by bliżej poznać wspólne przedsięwzięcie obu spółek, czyli najbardziej zaawansowane projekty farm wiatrowych realizowane na polskim Bałtyku.  

Pierwszego dnia Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor Polska weźmie udział w panelu otwierającym konferecję: „Jak wykorzystać potencjał polskich obszarów morskich i pobudzić rozwój morskiej energetyki wiatrowe w Polce?”  (10:00 - 11:30 ).  

Z kolei Maciej Stryjecki, dyrektor ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej w Grupie Polenergia, poprowadzi drugiego dnia panel: „Ekonomika projektów I fazy rozwoju offshore wind w Polsce” (11:00-12:00) . 

Drugiego dnia zapraszamy też na panel „Local content – wyzwania łańcucha dostaw” z udziałem Pawła Mawduka,  Offshore Wind Project Manager w Polenergii (12:30-13:30).  

Equinor jest partnerem strategicznym konferencji, a Polenergia partnerem panelu „Ekonomika projektów I fazy rozwoju offshore wind w Polsce”.