equinor | Polenergia

Equinor i Polenergia szkolą służby ratownicze

Umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach awaryjnych podczas budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych to podstawa ich bezpiecznego funkcjonowania.  Na zaproszenie Equinor i Polenergii przedstawiciele sektora publicznego, administracji rządowej i samorządowej wzięli udział w innowacyjnych warsztatach symulujących wypadki na morzu.  

Do udziału w interaktywnych warsztatach, których głównym celem było doskonalenie praktycznych umiejętności w potencjalnych sytuacjach awaryjnych na obszarze morskich farm wiatrowych, spółki zaprosiły kilkanaście jednostek administracji publicznej, przedstawicieli wojska i służb ratowniczych, które odpowiadają za bezpieczeństwo i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.  

W trakcie warsztatów w Gdańsku, uczestnicy wcielili w role pracowników przyszłego centrum monitorowania morskiej farmy wiatrowej. Przedstawiciele wielu jednostek reprezentujących m.in.. służby ratownicze i reagowania kryzysowego mieli – przy wykorzystaniu najnowszych technologii komputerowych - przećwiczyć procedury i sposób reagowania  w sytuacjach awaryjnych. Uczestnicy ćwiczenia mogli na bieżąco sprawdzić na ekranie efekty podejmowanych decyzji i wydawanych komunikatów. Wykorzystana podczas warsztatów symulacja komputerowa to innowacyjne narzędzie, które pozwoliło na realistyczne odtworzenie ról i sytuacji podczas zdarzeń awaryjnych i towarzyszących im działań ratowniczych. Ćwiczenie przeprowadzono na zaprogramowanym specjalnie na potrzeby symulacji wirtualnej makiecie morskiej farmy wiatrowej Bałtyk III, odwzorowując jej rzeczywistą lokalizację i korzystając istniejących już modeli 3D turbin wiatrowych. W trakcie warsztatu uczestnicy zmierzyli się z kilkoma sytuacjami kryzysowymi, które potencjalnie mogą wydarzyć się podczas operacji. Wśród nich było m.in. ratowanie rozbitka z wykorzystaniem łodzi ratowniczej i śmigłowca, działania w przypadku braku łączności ze statkiem zmierzającym w kierunku farmy czy reagowanie na obecność niezidentyfikowanego płetwonurka na farmie.   

 Do podjęcia akcji ratowniczych uczestnicy mogli wykorzystać wirtualny statek ratowniczo-patrolowy, śmigłowiec ratowniczy lub bezzałogowy statek powietrzny. Kontaktowali się ze sobą wydając polecenia przy użyciu krótkofalówek. 

Dla Equinor i Polenergii, które wspólnie realizują w polskiej części Bałtyku trzy projekty morskich farm wiatrowych o mocy ok. 3 GW, niezwykle istotne są kwestie zachowania bezpieczeństwa i umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach awaryjnych zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji tych obiektów. Dlatego już teraz, jeszcze przed rozpoczęciem budowy, inwestorzy podejmują działania przygotowujące odpowiednie służby do sytuacji nadzwyczajnych, które potencjalnie mogą zdarzyć się na morskiej farmie wiatrowej.  

Wszyscy uczestnicy warsztatów zgodzili się, że w sytuacjach zagrożenia najważniejsza jest współpraca i komunikacja pomiędzy centrum monitorowania morskich farm wiatrowych a jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ratownictwo. Pozwala to sprawnie i bezpiecznie rozwiązać problem przy zachowaniu odpowiednich procedur. 

Idea warsztatów wpisuje się w realizowaną przez Polenergię i Equinor strategię aktywnego angażowania wszystkich interesariuszy w proces rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Dotyczy to także jednostek sektora publicznego, administracji rządowej i samorządowej. Działania szkoleniowe dla administracji i służb ratowniczych wpisują się także w autorskie programy flagowe inwestorów: „Centrum promocji i informacji” oraz „Akademia kompetencji morskich”. Pierwszy ma na celu m.in. zapewnienie transparentnego i pełnego dostępu do informacji projektowych, a drugi - podnoszenie kwalifikacji kadr krajowego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej, w tym inicjowanie i wspieranie szkoleń z tego zakresu.  

Warsztat prowadzony był przez doświadczonych trenerów i instruktorów z firmy Squadron  należącej do Grupy ASE i specjalizującej się w dostarczaniu bezpiecznych, kompleksowych produktów i usług z zakresu lotnictwa bezzałogowego, a także symulatorów i trenażerów. 

Szkolenie - przeprowadzone w ramach cyklu warsztatów dla administracji - będzie kontynuowane jeszcze w tym roku.  

Equinor i Polenergia wspólnie realizują trzy projekty morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego o łącznej mocy około 3 GW, wystarczającej do zasilenia ponad 4 mln polskich gospodarstw domowych. Farmy Bałtyk II i Bałtyk III o mocy 1,44 MW - gdzie przeprowadzono badania geotechniczne i geofizyczne, będą zlokalizowane na wysokości Łeby w odległości około 37 i 22 km od brzegu. Pierwsza produkcja energii elektrycznej z obu projektów spodziewana jest w 2027 roku. PTrzeci projekt - Bałtyk I o mocy 1,56 MW zostanie uruchomiony w 2029 rok.   

Inwestycje realizowane przez Equinor i Polenergię są częścią projektu transformacji energetycznej polskiego sektora energetycznego, który zakłada, że do 2040 roku w polskiej części Morza Bałtyckiego powstaną elektrownie morskie o łącznej mocy blisko 11 GW.  

 

***     

Polenergia – polska, prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i gazowych źródeł, dystrybucji i obrotu oraz sprzedaży energii elektrycznej dla klientów detalicznych i biznesowych. Kreuje innowacyjne rozwiązania łączące zeroemisyjną energetykę systemową z energetyką prosumencką. Strategicznym projektem realizowanym przez Grupę przy współpracy z Equinor jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok. 3 GW. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” uhonorowała Polenergię nagrodą „Byka i Niedźwiedzia” dla najlepszej spółki Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z indeksu sWIG80 w 2018 roku. Od 2021 roku akcje Polenergii wchodzą w skład indeksu mWIG40.      

 

Equinor – to międzynarodowa firma energetyczna z 50-letnim doświadczeniem, działająca w ponad 30 krajach. Zatrudnia 21 tys. osób budując kulturę szacunku, różnorodności oraz równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Dostarcza energię z różnych źródeł stawiając na rozwiązania przyjazne dla środowiska, by stać się neutralną dla klimatu do 2050 r. Jest jednym z liderów na globalnym rynku morskiej energetyki wiatrowej. W portfolio firmy wchodzi m.in. największa na świecie morska farma Dogger Bank, pierwsza pływająca farma wiatrowa Hywind Scotland i największa na świecie pływająca farma wiatrowa Hywind Tampen. W Polsce, wspólnie z Polenergią, buduje trzy projekty morskich farm wiatrowe o łącznej mocy ok. 3 GW, rozwija odnawialne źródła energii na lądzie przez spółkę zależną Wento, a także dostarcza gaz ziemny za pośrednictwem Baltic Pipe, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Inwestycjom wspierającym cele strategiczne kraju towarzyszą inicjatywy wzmacniające kapitał społeczno-ekonomiczny regionów. Jedną z nich jest budowa bazy operacyjno-serwisowej w Łebie.