equinor | Polenergia

Fakty i dane liczbowe

  • Spółki - Equinor/Polenergia (każda po 50% udziałów)
  • Moc 1440 MW (720 MW x 2) 
  • Equinor pełni rolę operatora w fazie rozwoju, budowy i eksploatacji
  • Okres eksploatacji wynosi 25-30 lat
  • Dwie morskie stacje elektroenergetyczne
  • Jedna lądowa stacja elektroenergetyczna
  • Turbiny wiatrowe o mocy 10 lub 12 MW (ilość 120-130)
Parametr projektu: MFW Bałtyk II MFW Bałtyk III
Powierzchnia netto farmy
objęta pozwoleniem [km²]
122 117
Maksymalna moc wytwórcza farmy [MW] 1200 1200
Moc przyłączeniowa [MW] 1440 (720 x2)
Głębokość wody [m] 23-41 25-39
Odległość od wybrzeża [km] 37 22
Długość kabli morskich [km] 60 55
Długość kabli lądowych do lądowej
stacji elektroenergetycznej [km]
8 8
Odległość od lądowej stacji elektroenergetycznej
do przyłączenia do sieci OSP [km]
6 6

 

Wstępne ramy czasowe MFW Bałtyk II MFW Bałtyk III
Przyznanie kontraktu różnicowego 2021 2021
Pozwolenie na budowę 2022/23 2022/23
Rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej 2025 2025