equinor | Polenergia

Wymogi etyczne

Ochrona praw człowieka - wymagania wobec dostawców

Szanujemy wszystkie prawa człowieka i pracownika uznawane na arenie międzynarodowej, opierając się na:

  • Inicjatywie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) Global Compact – określającej je w dziesięciu zasadach czytaj więcej
  • Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy - zawierającej podstawowe zasady i prawa dotyczące pracowników, a także obowiązujące normy międzynarodowego prawa humanitarnego
  • Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka

Oczekujemy od swoich kontrahentów przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poszanowania praw człowieka, zgodnie z wytycznymi ONZ.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.