equinor | Polenergia

Przykłady zaangażowania społecznego

W dniu 8 listopada 2019 r. Equinor ASA i Polenergia S.A. oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) i Politechnika Gdańska podpisały w Gdańsku list intencyjny dotyczący współpracy. Pracownicy naszych spółek poprowadzą wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej. Jest to przykład inicjatywy mającej na celu podniesienie kompetencji zainteresowanych sektorem morskiej energetyki wiatrowej.

Więcej: www.ptmew.pl