equinor | Polenergia

Projmors doradcą w procesie uzyskania pozwoleń dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III

Spółki realizujące projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III podpisały umowę z Biurem Projektów Budownictwa Morskiego Projmors. Tym samym gdańska spółka została doradcą wspierającym uzyskanie Pozwolenia na Budowę dla obu projektów.

Umowa obejmuje m.in. przygotowanie projektu budowlanego MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III i infrastruktury wyprowadzającej moc, doradztwo w zakresie pozyskiwanych i wymaganych ekspertyz oraz uzyskanie wszelkich wymaganych Pozwoleń na Budowę. Zgodnie z harmonogramem prace związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń mają być prowadzone do końca 2023 roku.

Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń, zawarciu niezbędnych umów i pod warunkiem podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej przez Polenergię i Equinor, prace budowlane związane z realizacją MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III mogłyby się rozpocząć na przełomie 2023 i 2024 roku.