equinor | Polenergia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu

Spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz spółka MFW Bałtyk III sp. z o.o. informują o zamiarze przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby rozwijanych przez siebie projektów morskich farm wiatrowych (odpowiednio – MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, dalej: “Projekty”), zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ("Dialog").

Szczegółowe informacje na temat Projektów znajdują się w Planach Łańcucha Dostaw publikowanych na stronie internetowej URE.

 1. Przedmiot Dialogu

 Infrastruktura systemu elektrycznego (ESI) i podstacja lądowa (ONS) EPC - zakres prac:

 • Projektowanie systemu w celu osiągnięcia szczegółowego poziomu projektu, w tym FEED i projekt techniczny
 • Aparatura Wysokiego Napięcia do podstacji lądowej wraz z CCR
 • Aparatura Wysokiego Napięcia do podstacji offshore
 • Podstacja lądowa EPC
 • Projektowanie, dostawa i uruchomienie systemu SCADA
 1. Harmonogram Dialogu (wstępny)
 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu („Ogłoszenia”) – 13.08.2021 r.
 • Wydanie dokumentów dodatkowych – do 15 dni od daty publikacji Ogłoszenia
 • Zakończenie zbierania zgłoszeń do Dialogu – 12.09.2021 r.
 • Kwalifikacja zgłoszeń dostawców – do 5 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń
 • Dialog z dostawcami – do 5 dni od zakończenia kwalifikacji zgłoszeń dostawców
 • Rozesłanie zaproszenia do przetargu do wybranych uczestników Dialogu – do 5 dni od daty Dialogu z Dostawcami
 • Udzielenie zamówienia – styczeń 2022 r.
 1. Zgłoszenie do Dialogu

Wszystkie firmy zainteresowane dostawami i świadczeniem usług w zakresie zgodnym z Przedmiotem Dialogu, mogą zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w Dialogu drogą mailową na adres gm_baltykprocurement@equinor.com w terminie do dnia 12.09.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i formatu zgłoszenia zostaną przedstawione w ramach wydanych dokumentów dodatkowych (pkt. 2 Harmonogram Dialogu).

Ewentualne pytania związane z procedurą Dialogu można kierować do:

Paweł Mawduk – Local Content Project Manager – pawel.mawduk@polenergia.pl