equinor | Polenergia

Rok 2024 przyniesie ważne decyzje dla morskich farm wiatrowych Bałtyk

Pozwolenie na budowę dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III oraz przygotowanie projektu farmy Bałtyk I do aukcji – to najważniejsze kamienie milowe, których w 2024 roku spodziewają się Equinor i Polenergia. Ostatnie 12 miesięcy znacznie przybliżyły realizację projektów Bałtyk. Trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy 3 GW zasilą odnawialną energią ponad 4 miliony gospodarstw domowych.

Pierwsza energia z najbardziej zaawansowanych morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III, o łącznej mocy 1,44 GW, zasili polski system energetyczny już w 2027 roku. Realizowany w kolejnym etapie projekt Bałtyk I, o mocy 1,56 GW, ma być z kolei gotowy do aukcji planowanej w 2025 roku. Farmy zlokalizowane będą na wysokości Łeby w odległości 22 km (Bałtyk III), 37 km (Bałtyk II) i ponad 80 km (Bałtyk I) od linii brzegowej.

2023 rok znacznie przybliżył nas do realizacji wszystkich trzech projektów. Morskie farmy wiatrowe Bałtyk to kluczowe inwestycje dla transformacji polskiej energetyki i koło zamachowe polskiej gospodarki. Turbiny wiatrowe, które staną na morzu, pozwolą na dostarczenie zielonej energii do milionów odbiorców. Oznacza to znaczące przyspieszenie procesu dekarbonizacji i poprawę jakości życia mieszkańców naszego kraju. W minionym roku wszystkie zakładane etapy inwestycji wykonaliśmy zgodnie z planem – mówi Adam Ferens, Dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych w Grupie Polenergia.

W 2023 roku Equinor i Polenergia wykonały szczegółowe badania geofizyczne i geotechniczne dna morskiego, które dostarczyły istotnych danych dla projektów Bałtyk II i Bałtyk III. Na podstawie uzyskanych wyników powstanie teraz projekt fundamentów dla około 100 turbin wiatrowych, 2 morskich stacji elektroenergetycznych, korytarza dla kabla eksportowego i połączenia tego korytarza z lądową infrastrukturą przesyłową w okolicach Ustki.

Przeprowadzone przez nas wielomiesięczne badania stanowią istotny etap, który otwiera naszym projektom Bałtyk II i III drogę do uzyskania pozwolenia na budowę i przybliża nas do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej.  Bałtyk I, który jest najbardziej zaawansowanym projektem drugiej fazy rozwoju offshore w Polsce, zgodnie z naszym założeniem, powinien być gotowy do aukcji w 2025 roku. Posiadamy już pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową z PSE. Teraz pracujemy nad pozyskaniem decyzji środowiskowej – mówi Michał Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Equinor w Polsce.

Inwestorzy mają już za sobą kilkumiesięczne badania geologiczne dna morskiego w miejscu, gdzie zlokalizowany będzie Bałtyk I. Equinor i Polenergia zakończyły także trwające ponad rok badania wietrzności i natężenia fal dla tego projektu, które pozwolą określić przewidywaną produkcję zielonej energii, a także rozpocząć projektowanie farmy od lokalizacji turbin po wybór fundamentów czy łopat.

Dostawcy kluczowych komponentów

Equinor i Polenergia wybrały już głównych dostawców najważniejszych komponentów dla projektów Bałtyk II i Bałtyk III. Preferowanym dostawcą turbin został Siemens Gamesa Renewable Energy, a generalnym wykonawcą infrastruktury systemów energetycznych – Hitachi Energy. W zorganizowanych w 2023 roku z obiema firmami w dwóch edycjach Dnia Dostawcy udział wzięło prawie pół tysiąca krajowych przedsiębiorców, zainteresowanych włączeniem się w tzw. local content. Tego rodzaju spotkania to okazja, aby zwiększyć ich szanse na udział w projektach. Istotnymi ogniwami lokalnego łańcucha dostaw, który budują Equinor i Polenergia, mają być polscy podwykonawcy i usługodawcy.

Inwestorzy mają już także zabezpieczone umowy na zaprojektowanie, produkcję, dostawę i instalację kabli wewnętrznych oraz kabli eksportowych dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Kable wewnętrzne dostarczy i zainstaluje firma Seaway7. Z kolei kontrakt na morskie kable eksportowe otrzymało międzynarodowe konsorcjum stworzone przez firmy Jan de Nul i Hellenic Cables.

W 2023 roku Equinor i Polenergia podpisały również umowy rezerwacyjne z firmą SIF Netherlands B.V., która dostarczy monopale pod turbiny wiatrowe dla projektów Bałtyk II i Bałtyk III. Z kolei umowa zawarta ze spółką DNV gwarantuje certyfikację morskich części obu farm wiatrowych.

W 2024 roku spodziewamy się finalizacji kolejnych umów. Prowadzimy obecnie przetargi i negocjacje na statki instalacyjne, dostawę fundamentów oraz infrastrukturę przyłączeniową w części lądowej. Ten rok będzie także początkiem prac budowlanych naszej bazy serwisowej w Łebie, która będzie obsługiwała powstające morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Potencjał inwestycyjny polskiego offshore jest dużo większy niż zakładane 18 GW. Tym bardziej jesteśmy gotowi do współpracy przy kolejnych inwestycjach wykorzystując nasze międzynarodowe doświadczenie i wiedzę dodaje Prezes Michał Kołodziejczyk.

 

Baza serwisowa w Łebie jako centrum logistyczno-operacyjne odpowiadać będzie za bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III przez 30 lat ich eksploatacji. Na terenie dawnej stoczni, przy wsparciu lokalnych wykonawców i dostawców, powstanie nowoczesna przestrzeń biurowa, centrum zdalnego sterowania, kontroli i obsługi farm wiatrowych, magazyn części zamiennych oraz nabrzeże do cumowania jednostek.  

Przyjazna środowisku i ludziom przestrzeń zostanie zrealizowana na podstawie wybranego w 2023 roku projektu gdańskiego biura architektonicznego B-CA. Inwestycja stworzy szansę rozwoju miasta i lokalnego portu oraz nowe miejsca pracy. Zatrudnienie w bazie na długie lata znajdzie około 100 specjalistów.

Edukacja i bezpieczeństwo

Inwestycje realizowane przez Equinor i Polenergię mogą wygenerować nawet 10 000 miejsc pracy, zarówno przy samych projektach Bałtyk, jak i w firmach, które będą dostawcami i poddostawcami komponentów i usług. Dostępność wykwalifikowanych pracowników odgrywać będzie kluczową rolę w rozwoju całej branży. Dlatego Equinor i Polenergia kontynuować będą – w ramach „Akademii Kompetencji Morskich”, jednego ze swoich programów flagowych – liczne aktywności związane z edukacją i kształceniem przyszłych kadr na wszystkich szczeblach nauczania.

W 2023 roku był to m.in. udział spółek w Targach Kariery EDU Offshore Wind w Gdańsku. Wydarzenie przyciągnęło kilka tysięcy uczniów, studentów, absolwentów i osób poszukujących możliwości zmiany zawodu. Na stoisku Equinor i Polenergii mogli pogłębić swoją wiedzę na temat oczekiwań rynku pracy, procesu rekrutacji, pożądanych kompetencji.

W minionym roku spółki przeprowadziły także projekt edukacyjny „Jedno morze, wiele korzyści. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie”.  W zajęciach na temat odnawialnych źródeł energii i korzyści wynikających z ich rozwoju wzięło udział prawie półtora tysiąca dzieci z sześciu szkół podstawowych w regionie słupskim. W tym roku projekt zakończy się ogłoszeniem wyników konkursu artystycznego, w którym uczniowie przedstawią własną perspektywę postrzegania morskiej energetyki wiatrowej.  

Spółki kierują działania edukacyjne także do przedstawicieli jednostek administracji publicznej, wojska i służb ratowniczych. Razem z firmą Squadron zorganizowały dla nich warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu. Celem interaktywnych ćwiczeń symulujących wypadki na morzu, było doskonalenie praktycznych umiejętności w potencjalnych sytuacjach awaryjnych i właściwego reagowania na nie.

 

Zaangażowanie w życie lokalnych społeczności  

Edukacyjną rolę pełni także otwarte w ubiegłym roku przez Equinor i Polenergię w Łebie “Centrum informacji o morskich farmach wiatrowych Bałtyk”. To pierwszy w Polsce całoroczny punkt informacyjno-edukacyjny o morskiej energetyce wiatrowej i projektach inwestorów na Morzu Bałtyckim. Można w nim uzyskać również informacje na temat bazy serwisowej w Łebie, perspektyw zawodowych i miejsc pracy. Centrum jest także miejscem zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz rozmów prowadzonych przez Equinor i Polenergię z lokalną społecznością.

Nasze działania w 2023 roku były bardzo szerokie. Od badań środowiskowych i podpisania kluczowych umów z dostawcami, przez projekty edukacyjne skierowane do przyszłych kadr, po dialog z lokalną społecznością i aktywne włączenie się w jej codzienne życie. Chcemy być wiarygodnym partnerem dla regionu, który znajduje się sąsiedztwie naszych inwestycji. Będziemy żyć blisko siebie przez prawie trzy dekady eksploatacji projektów Bałtyk. Współpraca z mieszkańcami Pomorza i samorządami pozwala nam poznać ich potrzeby i sprostać tym oczekiwaniom – mówi Marta Porzuczek, Dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Polenergia.

W ubiegłym roku przedstawiciele inwestorów regularnie spotykali się z lokalną społecznością. Podczas organizowanych co kwartał spotkań mieszkańcy otrzymywali aktualne i szczegółowe informacje na temat zaawansowania projektów czy perspektyw zawodowych w branży morskiej energetyki wiatrowej, jak również odpowiedzi na swoje pytania, uwagi i wnioski. 

Equinor i Polenergia już na dobre zagościły w życiu społeczności regionu słupskiego. W lipcu przedstawiciele spółek razem z mieszkańcami i turystami świętowały 666-lecie nadania praw miejskich i 25-lecie Księstwa Łeby, a we wrześniu – dożynki Gminy Słupsk. Duże zainteresowanie stoiskami spółek, które w przystępny sposób przybliżały tematykę transformacji energetycznej i nowej, dynamicznej branży, utwierdziły inwestorów w przekonaniu, że silne zaangażowanie lokalne jest bardzo istotną częścią procesu inwestycyjnego. 

Jego powodzenie zależy m.in. od dialogu i współpracy ze wszystkimi stronami i środowiskami. Takie też były wnioski uczestników okrągłego stołu, który podczas konferencji Offshore Wind Poland 2023 zorganizowali Equinor z Polenergią. Wypracowaniu wspólnych stanowisk służył również aktywny udział spółek w innych konferencjach i panelach branżowych, jak np. Konferencji PSEW w Serocku czy w pracach Porozumienia Sektorowego.