equinor | Polenergia

Equinor o lokalnym łańcuchu dostaw na Konferencji Stron Porozumień Sektorowych

Wsparcie polskich firm i zwiększenie ich udziału w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej to jedno z głównych wyzwań, przed którym stoi sektor offshore w Polsce. Uczestnicy Konferencji Stron Porozumień Sektorowych, zorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, mówili o dotychczasowych osiągnięciach, ale i o barierach, które branża musi pokonać.

Uczestnicy Konferencji, która odbyła się w Warszawie, podsumowali rok funkcjonowania Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W panelu dyskusyjnym ,,Morska energetyka wiatrowa szansą na rozwój polskiego local content” przygotowanym przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, przedstawiciel spółki Equinor Polska podkreślił, że norweska firma opiera swoją działalność na budowaniu długotrwałych i stabilnych warunków dla swoich kooperantów, lokalnej społeczności oraz łańcucha dostaw.

 

Andrzej Popadiuk, Stakeholder Manager ze spółki Equinor Polska, wskazał, że taką jednoznaczną deklaracją jest nawiązanie strategicznej, wieloletniej współpracy z Grupą Polenergia. Obie firmy jako pierwsze ogłosiły powołanie joint venture, które realizuje jedne z największych projektów offshore na Bałtyku. Jako pierwsze wybrały także na miejsce swojej bazy serwisowej Łebę i rozpoczęły współpracę z lokalnymi firmami i samorządem.  

 

Przedstawiciel Equinora zaznaczył, że firma animuje tworzenie lokalnego łańcucha dostaw przenosząc swoje najlepsze praktyki w tym zakresie na grunt polski. Są to między innymi bezpośrednie działania informacyjne skierowane do polskich firm, które mogą stać się dostawcami i wykonawcami części prac przy realizacji projektów. Transparentna współpraca z polskimi firmami w tym zakresie polega na informowaniu i edukowaniu, w jaki sposób można aplikować i jakie warunki formalne należy spełnić, aby dostać się do puli potencjalnych podwykonawców.

 

- Fundamentem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej są dwa elementy: długofalowość i perspektywiczność oraz przewidywalność warunków funkcjonowania. To one budują przestrzeń dla inwestorów, kapitału, innowacyjności, kompetencji i przede wszystkim dla polskich uczestników łańcucha dostaw. - mówił Andrzej Popadiuk.  

Podkreślił jednocześnie znaczenie Porozumienia sektorowego, które stało się unikalną platformą do tworzenia systemu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, miejscem dialogu, współpracy, jak i wypracowywania rozwiązań wszystkich zaangażowanych w ten proces stron.

  

W panelu udział wzięli przedstawiciele deweloperów i firm z branży offshore, Agencji Rozwoju Przemysłu, Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.