W okresie od czerwca 2012 r. do lutego 2014 r. przeprowadzono kompleksowe badania środowiska morskiego na skalę nie stosowaną do tej pory w Polsce. Objęto nimi planowaną farmę, a także obszar bezpośrednio do niej przyległy. Analizy wykonywane były przez czołowych ekspertów krajowych i zagranicznych w oparciu o zachodnioeuropejskie metodyki badań.
Badania środowiska obejmowały:

  • ogranizmy denne - pobór i analiza prób, obserwacje podwodne
  • ryby – połowy badawcze i pomiary hydrokustyczne, obserwacje podwodne
  • ssaki morskie – monitoring  z użyciem detektorów morświnów, obserwacje lotnicze, modelowanie rozchodzenia się hałasu podwodnego
  • ptaki – obserwacje ptaków zimujących i migrujących, monitoring z użyciem radarów, rejestracja akustyczna nocą, analiza ryzyka kolizji, modelowanie siedlisk
  • nietoperze – monitoring akustyczny
  • parametry meteorologiczne i hydrologiczne
  • dno morskie– struktura wgłębna, ukształtowanie dna, właściwości fizyczno-chemiczne osadów, modelowanie rozprzestrzeniania się zawiesiny, monitoring poziomu podwodnego hałasu

WARUNKI HYDROMETEO DNO MORSKIE BENTOS RYBY SSAKI PTAKI NIETOPERZE OBSZARY NATURA 2000