Wymagania zaplecza logistycznego dla morskiej farmy wiatrowej – porty obsługowe i konstrukcyjne

Wymagania zaplecza logistycznego dla morskiej farmy wiatrowej – porty obsługowe i konstrukcyjne

Porty obsługowe i konstrukcyjne muszą spełniać wymagane parametry do obsługi zaplecza montażowo-logistycznego dla morskich farm wiatrowych.

Porty obsługujące, które pełnią bazę logistyczną dla ekip serwisujących morskie farmy wiatrowe muszą być zlokalizowane w takiej odległości od inwestycji, aby czas transportu na farmę wynosił nie więcej niż 2 godziny. Konieczne jest aby porty miały możliwość ciągłego trybu pracy z możliwością zapewnienia zaplecza socjalnego dla 15-20 pracowników i dobrego dojazdu na ląd. Dodatkowo wymagane jest aby miały nieograniczony dostęp do morza i spełniały następujące wymagania:

 • nabrzeże minimum 80 m,
 • głębokość przy nabrzeżu 3,5 m,
 • nośność terenu 5 t/m2,
 • powierzchnia magazynowa przeznaczona na składowanie narzędzi i mniejszych elementów 2000 m2,
 • powierzchnia magazynowa zadaszona 500 m2.

Porty konstrukcyjne wykorzystywane są na etapie budowy morskiej farmy wiatrowej. Następuje w nich montaż, magazynowanie i załadunek komponentów na statki. Wymagania dla portów konstrukcyjnych zaangażowanych w obsługę morskiej farmy wiatrowej są następujące:

 • basen portowy dostosowany do wymiarów statków – 140 m długości, 45 m szerokości, 6-8 m zanurzenia,
 • prześwit nad kanałem minimum 100 m,
 • Nośność terenu 10-15 t/m2,
 • Powierzchnia magazynowa 8 ha,
 • Długość nabrzeża przy przestrzeni magazynowej 300 m,
 • Wymagane dodatkowe 30 ha przestrzeni magazynowej w przypadku obszarów o uciążliwych warunkach,
 • Możliwość korzystania przy nabrzeżu ze statków typu jack-up.