Warunki prowadzenia żeglugi i rybołówstwa na obszarze MFW BSIII

Warunki prowadzenia żeglugi i rybołówstwa na obszarze MFW BSIII

Urząd Morski w Słupsku wydał stanowisko w zakresie warunków prowadzenia żeglugi i rybołówstwa na obszarze morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III (MFW BSIII).

Zgodnie z treścią dokumentu:

  • na etapie budowy – obszar inwestycji, na którym prowadzone będą prace budowlane, będzie stopniowo, czasowo zamykany dla żeglugi i rybołówstwa,
  • na etapie eksploatacji – będzie możliwe prowadzenie żeglugi na obszarze MFW BSIII, po ustanowieniu 100 metrowych stref bezpieczeństwa wokół turbin wiatrowych oraz innych elementów infrastruktury farmy. Do żeglugi dopuszczone będą jednostki o długości całkowitej do 45 m, przy widzialności co najmniej 3 mil morskich. Połowy będą możliwe wyłącznie przy wykorzystaniu pelagicznych narzędzi połowowych.

Oficjalne stanowisko Dyrekcji Urzędu Morskiego w Słupsku znajduje się TUTAJ