Ustawowe konsultacje społeczne dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III w terminie 01.12.2015-21.12.2015

Ustawowe konsultacje społeczne dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III w terminie 01.12.2015-21.12.2015

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, która jest organem wydającym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III, wyznaczyła termin obowiązkowych konsultacji społecznych. Od 1 grudnia 2015 r. do 21 grudnia 2015 r. wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z raportem o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko, złożenia uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej w siedzibie RDOŚ w Gdańsku przy ul. Chmielnej 54/57.

Treść obwieszczenia RDOŚ Gdańsk znajduje się TUTAJ

Treść raportu znajduje się TUTAJ