WARUNKI HYDROMETEO DNO MORSKIE BENTOS RYBY SSAKI PTAKI NIETOPERZE OBSZARY NATURA 2000

Wszystkie gatunki nietoperzy występujących w Polsce podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. W związku z tym, że istnieją przypuszczenia na temat możliwości migracyjnych nietoperzy przez obszary morskie na odległości przekraczające 1000 km, konieczne było zebranie danych na temat występowania nietoperzy w rejonie planowanej Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III.

Przeprowadzone badania

Badania nietoperzy na obszarze planowanej Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III obejmowały obszar inwestycji oraz pas o szerokości 2 mil morskich naokoło tego obszaru (tzw. strefę buforową) i były prowadzone w okresie wiosennej i jesiennej migracji.

Aktywność nietoperzy rejestrowano podczas rejsów statkiem po wcześniej wyznaczonych trasach oraz na dwóch punktach nasłuchowych.

Do rejestracji odgłosów nietoperzy wykorzystywano szerokopasmowy rekorder, który automatycznie (w czasie rzeczywistym) odfiltrowywał dźwięki wydawane przez nietoperze od tła.

Mapa transektu i punktów nasłuchowych podczas monitoringu nietoperzy

Rejestrator Batcorder

Wyniki badań

Wyniki badań wskazują na niewielkie znaczenie obszaru projektowanej farmy dla nietoperzy. Podczas dwóch rejsów monitoringowych zarejestrowano łącznie 13 dźwięków emitowanych przez borowca wielkiego. Był to jedyny przypadek, w którym zarejestrowano nietoperze w trakcie całej kampanii badań.

Ocena oddziaływania

Wyniki oceny oddziaływania Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III wykazały, że nie wystąpią oddziaływania znaczące na nietoperze na żadnym etapie realizacji inwestycji (budowa, eksploatacja, likwidacja) i nie są wymagane żadne działania minimalizujące w tym zakresie.

Szczegółowe wyniki badań oraz oceny oddziaływania zostały szerzej opisane w materiale do pobrania poniżej oraz w streszczeniu niespecjalistycznym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dostępnym na stronie głównej www.baltyk3.pl.


SZUKASZ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT?
Zapoznaj się z obszerniejszą wersją zagadnienia w pliku PDF
Pobierz teraz ›