Podsumowanie działań w ramach kampanii komunikacji i edukacji społecznej dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III

Podsumowanie działań w ramach kampanii komunikacji i edukacji społecznej dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III

Dobiegła końca kampania komunikacji i edukacji społecznej dla projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III (MFW BSIII) wraz z infrastrukturą przyłączeniową, która została zrealizowana przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Jej celem było zainicjowanie dialogu społecznego dotyczącego oddziaływań, jak również korzyści wynikających z budowy pierwszej tego rodzaju inwestycji na polskim morzu. MFW BSIII, której inwestorem jest Polenergia Bałtyk III Sp. z o.o., zakłada budowę maksymalnie 120 turbin wiatrowych, oddalonych od brzegu o ok. 23 km w obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Uruchomienie inwestycji planowane jest na 2022 r.

W ramach kampanii komunikacji i edukacji społecznej dla MFW Bałtyk Środowy III zrealizowane zostały następujące działania:

  • analiza lokalnych uwarunkowań obejmująca 11 gmin nadmorskich stanowiąca bazę merytoryczną do opracowania narzędzi i zakresu kampanii oraz pozwalająca na identyfikację kluczowych organizacji, instytucji i liderów opinii w regionie,
  • konkurs wiedzy i konkurs plastyczny o tematyce morskiej energetyki wiatrowej, w których wzięło udział ponad 300 uczniów, z 9 szkół podstawowych i gimnazjalnych,
  • uruchomienie strony internetowej baltyk3.pl, będącej źródłem kompleksowej wiedzy o inwestycji,
  • przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami środowisk rybackich,
  • przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami władz samorządowych gmin nadmorskich,
  • organizacja dni otwartych oraz ekspozycji na temat projektu MFW BSIII dla mieszkańców wybranych gmin nadmorskich,
  • kampania informacyjna w mediach lokalnych i regionalnych obejmująca publikację materiałów informacyjnych i wywiadów z ekspertami na temat projektu MFW BSIII.

Głównym celem kampanii było dotarcie do jak największego kręgu zainteresowanych informacjami o założeniach projektu, przeprowadzonych badaniach i ich wynikach, możliwych oddziaływaniach i korzyściach wynikających z realizacji inwestycji, jak również rozpowszechnienie wiedzy na temat morskiej energetyki wiatrowej. Dzięki bezpośrednim spotkaniom inwestora z władzami lokalnymi, rybakami oraz mieszkańcami możliwe było poznanie obaw i wątpliwości dotyczących inwestycji. Konsultacje pozwoliły także na wypracowanie porozumień ze środowiskiem rybackim oraz uwzględnienie morskiej energetyki wiatrowej w lokalnych planach rozwoju.

Podsumowanie kampanii komunikacji i edukacji społecznej dla MFW Bałtyk Środkowy III można znaleźć TUTAJ.