Konsultacje społeczne dla Morskiej Infrastruktury Przesyłowej energii elektrycznej (MIP)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku dnia 7 listopada 2018 roku poinformowała o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej” Konsultacje trwają od 19 listopada 2018 roku do 10 grudnia 2018 roku. Wnioski i uwagi można zgłaszać do RDOŚ Gdańsk, gdzie również wyłożona jest do publicznego wglądu dokumentacja sprawy (w tym Raport OOŚ dla przedsięwzięcia).

Inwestor (MFW Bałtyk III Sp. z o.o.) zaprasza również  na spotkania, które organizuje w miejscowościach sąsiadujących z trasą lądowej części kabla przesyłowego.  Na spotkaniach można zapoznać się z krótką charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, jego potencjalnym oddziaływaniem na środowisko i porozmawiać z autorami raportu ooś i przedstawicielami Inwestora.

ogloszenie

podstawowe-informacje-o-projekcie