POLENERGIA BAŁTYK III
SP. Z O.O.

ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
Tel. 022 522 39 00
Fax. 022 522 31 61
Więcej informacji na temat działalności Grupy POLENERGIA można znaleźć na głównej stronie internetowej:

POLENERGIA.PL

Polenergia Bałtyk III Sp. z o.o. to spółka należąca do Grupy kapitałowej POLENERGIA – pierwszej w Polsce, całkowicie prywatnej grupy energetycznej składającej się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

Grupa POLENERGIA skupia kilkanaście spółek projektowych, które oprócz energetyki konwencjonalnej (Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Elektrownia Północ) koncentrują się głównie na projektach wytwarzania energii w elektrowniach wiatrowych. W swoim portfolio POLENERGIA posiada już działające lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy 245 MW.

Spółka Polenergia Bałtyk III Sp. z o.o. (dawniej Bałtyk Środkowy III Sp. z o.o.) została utworzona w celu realizacji projektu budowy „Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III”.

Strategia spółki zakłada uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę dla MFW „Polenergia Bałtyk III” do końca 2020 roku, a następnie zrealizowanie procesu budowy w ciągu kolejnych 5 lat i uruchomienie wytwarzania energii elektrycznej na początku roku 2025.