1

Ekspozycje na temat MFW Bałtyk Środkowy III zainstalowane w gminach nadmorskich

W mieście Ustka i Łeba oraz gminie Smołdzino zorganizowane zostały ekspozycje na temat projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III. Ich celem jest zapewnienie mieszkańcom gmin nadmorskich jak najszerszego dostępu do informacji o planowanej inwestycji i jej potencjalnych oddziaływaniach na środowisko i społeczeństwo. Każda z ekspozycji składa się z 6 plansz, które zawierają najważniejsze informacje o projekcie w podziale na następujące sekcje tematyczne: informacje o projekcie, korzyści gospodarcze, krajobraz i turystyka, rybołówstwo, ocena oddziaływania na środowisko, obszary Natura 2000 i cenne gatunki.
Aby ułatwić dostęp do informacji o projekcie  ekspozycje będą dostępne dla mieszkańców do końca listopada br. w następujących lokalizacjach:
•    Ustka –urząd miasta Ustka,
•    Łeba – skwer rybaka,
•    Smołdzino – chodnik przy urzędzie gminy Smołdzino.
Działanie stanowi element kampanii edukacji i komunikacji społecznej dla  projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III realizowanej przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej.

Galeria:

1 2 3 4