Aktualności

Konsultacje społeczne dla Morskiej Infrastruktury Przesyłowej energii elektrycznej (MIP)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku dnia 7 listopada 2018 roku poinformowała o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej” Konsultacje trwają od 19 listopada 2018 roku do 10 grudnia 2018 roku. Wnioski i uwagi można zgłaszać do RDOŚ Gdańsk, gdzie również wyłożona jest do publicznego wglądu dokumentacja sprawy (w tym Raport OOŚ dla przedsięwzięcia).

Inwestor (MFW Bałtyk III Sp. z o.o.) zaprasza również  na spotkania, które organizuje w miejscowościach sąsiadujących z trasą lądowej części kabla przesyłowego.  Na spotkaniach można zapoznać się z krótką charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, jego potencjalnym oddziaływaniem na środowisko i porozmawiać z autorami raportu ooś i przedstawicielami Inwestora.

ogloszenie

podstawowe-informacje-o-projekcie


MFW BSIII uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach!

Morska Farma Wiatrowa Bałtyk Środkowy III, uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Jest to pierwsza w Polsce „decyzja środowiskowa” dla tego typu przedsięwzięcia.

Decyzja została wydana na podstawie Raportu o oddziaływaniu na środowisko i dopuszcza budowę i eksploatację morskiej farmy wiatrowej o maksymalnej mocy 1200 MW, realizowanej etapowo, z czego pierwszy etap o mocy 600 MW Inwestor (Spółka Polenergia S.A.) zamierza zrealizować do końca roku 2022. Farma może składać się z nie więcej niż 120 elektrowni o wysokości maksymalnej 275 m nad poziom morza i średnicy rotora nie większej niż 200 m.

Wydanie decyzji było poprzedzone kompleksowym programem badań i analiz środowiskowych, niespotykanych dotychczas w Polsce.  Warunki środowiskowe realizacji MFW BSIII określone wydaną decyzją,  uwzględniają wyniki przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji społecznych. Nakładają one na Inwestora szereg obowiązków, których uwzględnienie w projekcie technicznym oraz w procesie budowy, zagwarantują minimalizację oddziaływań farmy na środowisko morskie i innych użytkowników obszarów morskich.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozwala Polenergii na dalsze działania, których celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę w ciągu kolejnych 3 lat i rozpoczęcie budowy MFW BSIII w 2019 roku. Pierwszy prąd popłynie do polskiego wybrzeża najwcześniej za 5 lat (lata 2021-22). Okres eksploatacji Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III przewidziany jest na 25 lat.

Inwestycja o wartości 10 mld zł będzie maksymalnie korzystała w potencjału lokalnego zaplecza. Spółka szacuje, że polskie przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio będą mogły ubiegać się o kontrakty warte 60 proc. tej inwestycji, czyli około 6 mld zł. Dotyczą one przede wszystkim fundamentów, wież, kabli, morskiej stacji transformatorowej, usług budowlanych, a także potencjalnie produkcji rotorów czy też dostawy statków. Taka skala potencjalnych zamówień skierowanych do polskich przedsiębiorstw, to duży impuls przynoszący nowe miejsca pracy przede wszystkim na Pomorzu. Pozytywny efekt gospodarczy tak dużej inwestycji będzie odczuwalny w różnych przedsiębiorstwach w całym kraju. Należy podkreślić, że już na etapie dotychczasowych prac, w tym uzyskania pozwolenia lokalizacyjnego, badań środowiskowych i oceny oddziaływania na środowisko, Polenergia korzystała przede wszystkim z pomocy polskich ekspertów oraz krajowego zaplecza badawczego.

„Polenergia jako grupa energetyczna stawia na dywersyfikację swojej działalności zarówno
w obszarze energetyki konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Jednym z filarów rozwoju spółki są bardzo perspektywiczne projekty farm wiatrowych na Bałtyku, które cechują się wysoką stabilnością i wpisują się w strategię energetyczną Polski oraz nowe regulacje prawne. Wydanie pierwszej decyzji środowiskowej, to kamień milowy w procesie realizacji tych projektów. Łączna moc planowanych farm wynosi 1200 MW, czyli 3-krotnie więcej niż moc projektów farm wiatrowych na lądzie, których realizacja w związku z wejściem nowych przepisów została zawieszona. Oczekujemy, że jeszcze w tym roku oba nasze projekty na Bałtyku będą miały wydane decyzje środowiskowe”
– stwierdza Jacek Głowacki kierujący pracami zarządu Polenergii.